En plattform - full funktionalitet

Idka för organisation/företag användare

Idka är en funktionsrik, säker och privat social plattform, fri från avbrott, reklam och övervakning. Du kan dela vad du vill, från bilder till viktiga dokument; prata med vänner och familj, och dina uppgifter är fortfarande privata. Anslut, kommunicera och uttryck dig fritt och säkert.

Med Idka kan du vara social och privat.

Testa Idka nu

Ladda ner Idka

Detta får du med Idka

Omfattande samarbetsverktyg

Ersätter många system såsom E-post, Slack, DropBox, SharePoint, Google Drive eller liknande. Uppmuntrar till effektivitet, produktivitet och lärande ”socialt media” samarbetsverktyg. Allt är krypterat, har tvåfaktorsautentisering och ingen data utnyttjas av tredje part.

Säkerhet och integritet

Inget delat ägande eller vi begär inte tillstånd att använda data eller metadata. Allt är krypterat - end-to-end-kryptering på chattar och videosamtal. Säker inloggning - olika tvåfaktorsautentisering är tillgängliga.

Enkel implementering

Idka-användare hanterar allt helt själva Inget behov av installation eller konfiguration Inget behov av stöd från IT-avdelning

Nästa generations Intranät

Stödjer samarbete och delning samt de traditionella funktionerna Stödjer 1 till 1 kommunikation - i chattar Stöder 1 till många kommunikations - samtal Nyhetsflöde som ger dig alla nyheter du är intresserad av - i realtid

Detta får du INTE med Idka

Reklam

Idka är en abonnemangsbaserad tjänst och har ingen reklam. Det betyder att vi inte heller har några algoritmer som följer dig och dina aktiviteter

Irrelevant innehåll

Du bestämmer helt själv vad du ska se vilket leder att du att du kan arbeta ostört och på ett produktivt sätt

Shared ownership

Ditt material tillhör dig. Vi frågar inte efter delade rättigheter, Idka varken använder eller sprider ditt material

Snåriga villkor

Idka är en betaltjänst som du när som helst kan avsluta. Det finns inga dolda villkor